Actiris taalcheques

chèque langue actiris

 

Bent u werkzoekende?

• U bent gedomicilieerd in één van de 19 gemeenten van Brussel of uw toekomstige werkgever is gevestigd in het Brussels Gewest?
• U kent minstens Frans of Nederlands ?

Doe uw aanvraag voor gratis taalcursussen !
En start uw cursussen op korte termijn !

 

In Brussel, in 4 op de 5 jobaanbiedingen, vraagt men de kennis van het Nederlands. In maximum 3 maanden cursus kunt u een tweede taal aanleren of deze perfectioneren. Zo kunt u uw kansen verdubbelen aan een job te raken in Brussel.
De taalcheques bieden u de gelegenheid uw kennis van het Nederlands, het Frans of het Duits te verbeteren.

Taalcheques - Job

De taalcheques JOB zijn cheques op maat, bestemd voor werkzoekenden waarvan de beperkte kennis van het Frans, Nederlands, Engels of Duits een hindernis vormt om aan een baan te raken.  Zij stellen u in staat gratis taallessen te volgen nadat u een arbeidscontract heeft getekend of na uw start als zelfstandige.  
Ze worden vervangen door de Taalcheques Matching sinds september 2016.   De laatste taalcheques Job mogen nog aanvaard worden door LSI Bruxelles tot en met 1/03/2017. Contacteer ons snel om uw opleiding op tijd te starten ! 


Taalcheques Matching

Vanaf september 2016 wordt LSI Brussel ook partner met Actiris en aanvaardt uw taalcheques Matching ! Taalcheques-Matching: een vorming in talen gericht op uw professionele behoeftes te volgen.  Contacteer ons voor meer info en om u zich in te schrijven ! 

Voorwaarden 

De kandidaat:

 • is ingeschreven bij Actiris als niet-werkende werkzoekendeis gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • is door Actiris voorgesteld aan de werkgever die zijn werkaanbieding liet beheren door Select actiris OF gaat zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep
 • kent ten minste één van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • heeft een taaltest afgelegd bij Actiris
 • is in het bezit van een Taalcheque Matching, uitgereikt door de Taalhoek van Actiris
 • begint de opleiding binnen de 60 dagen na de aanwerving
 • beëindigt de opleiding binnen de 4 maanden na de aanwerving
 • kiest, in samenspraak met de werkgever, een deelnemende taalopleidingspartner

De cursus in de praktijk

 • Minimum niveau: zie de condities Actiris.
 • Duur van de cyclus: volgens de Actiris condities: van 20 tot 40 uren cursus.
 • Individueel gegeven cursussen door de u toegewezen leerkracht in de moedertaal.
 • Een snelle planning en aangepast aan uw noden. Kom naar onze school (liefst na afspraak) met uw taalcheque en de resultaten van uw test bij Actiris.
 • Wij zullen een precieze evaluatie maken van uw niveau (schriftelijk en mondeling) en overgaan tot uw inschrijving.
 • Meer info op de website van Actiris

De cursussen worden gegeven :

• Per sessies van minimum 1.5 h (90 minuten)
• in ons talencentrum LSI te 1000 Brussel
• in uw kantoren onder bepaalde voorwaarden


Ik stuur u mijn aanvraag tot inschrijving !