Team

Sylvaine Drablier

Algemeen Directrice

 
Sylvaine Drablier is gediplomeerde slavische talen en toegepaste linguïstiek aan de universiteiten van Grenoble en Brussel.
 
Reeds tijdens haar studies kon Mevr. Drablier haar verworven kennis en knowhow, zowel op pedagogisch als op administratief gebied, ter beschikking stellen van de studenten met het Frans als vreemde taal in Grenoble.
 
In 1974, op de leeftijd van 24 jaar, verhuist ze naar Brussel en grijpt ze de kans een talenschool te besturen. Die wordt dan later LSI Brussel.
 
Zes jaar later sticht ze de vzw Kiddy & Junior Classes, een talenschool voor kinderen. Terwijl er in 1979 één enkele klas voor Engels was, ontvangt de vzw van Mevr. Drablier vandaag meer dan 4000 kinderen per jaar tijdens de vakantiestages en de leergangen tijdens het schooljaar.
 
Vanaf de start heeft Sylvaine Drablier steeds zorg gedragen zich te omringen met medewerkers en medewerksters van wie de vriendelijkheid en de competentie op taalgebied ruimschoots bijgedragen hebben tot de uitstekende reputatie van haar centrum. Dit zowel bij de Belgische als bij de internationale studenten.
 

Telma Labandeira

Rachel van de Walle 

Deputy Managers