Team

Sylvaine Drablier

Algemeen Directrice

 
Sylvaine Drablier is gediplomeerde slavische talen en toegepaste linguïstiek aan de universiteiten van Grenoble en Brussel.
 
Reeds tijdens haar studies kon Mevr. Drablier haar verworven kennis en knowhow, zowel op pedagogisch als op administratief gebied, ter beschikking stellen van de studenten met het Frans als vreemde taal in Grenoble.
 
In 1974, op de leeftijd van 24 jaar, verhuist ze naar Brussel en grijpt ze de kans een talenschool te besturen. Die wordt dan later LSI Brussel.
 
Zes jaar later sticht ze de vzw Kiddy & Junior Classes, een talenschool voor kinderen. Terwijl er in 1979 één enkele klas voor Engels was, ontvangt de vzw van Mevr. Drablier vandaag meer dan 4000 kinderen per jaar tijdens de vakantiestages en de leergangen tijdens het schooljaar.
 
Vanaf de start heeft Sylvaine Drablier steeds zorg gedragen zich te omringen met medewerkers en medewerksters van wie de vriendelijkheid en de competentie op taalgebied ruimschoots bijgedragen hebben tot de uitstekende reputatie van haar centrum. Dit zowel bij de Belgische als bij de internationale studenten.
 

Christelle Denay

Deputy Manager

Christelle Denay behaalde een licentie in de Germaanse Filologie aan de UCL. Zij sloot haar opleiding af met een DEC in Europese studies en met een opleiding DRH.

Gesterkt door haar ervaringen als leerkracht aan een taalcentrum in Frankrijk, alsook door haar opdrachten als headhunter in het Verenigd Koninkrijk bij een recruiting office, is Christelle Denay belast met de rekrutering en de opleiding van de leerkrachten, het waken over de pedagogie en eveneens over het departement LSI 'Taalverblijven in het buitenland'.

Sinds 2002 stelt ze haar kennis en pedagogische ervaringen ten dienste van het LSI team en van hun klanten.

 

Caroline Véjux

 

Zohra Dailal