Cursus voor professionelen

Cours le langues pour professionnels et entreprises
 
 
U bent op zoek naar een cursus op maat die beantwoordt aan uw noden en aan die van uw onderneming?

LSI biedt flexibele oplossingen die u toelaten u te perfectioneren in de taal van uw keuze in overeenstemming met uw werkschema en uw persoonlijke en familiale imperatieven.
 
 
 
 
 
LSI Brussels stelt u het volgende voor:

Individuele algemene taalcursus voor professionelen

Na de analyse van uw noden qua taal voor uw personeel, kan LSI constateren of de basis qua woordenschat en grammatica van de bedoelde taal nog niet bereikt zijn. In het algemeen beveelt LSI de algemene taalcursus aan voor de studenten waarvan het niveau zich situeert tussen beginner en A2.

De lessen bevatten een studie van de grammatica, woordenschat en uitspraakleer. Zij brengen de essentiële basis voor de communicatie, de lectuur en het schrijven bij. Tijdens de lessen verkrijgt u nuttige competenties qua communicatie voor een uitgebreide variëteit van situaties in het dagelijks leven en op de werkvloer.

Deze cursussen worden gegeven in uw bedrijf of in onze lokalen bij LSI Brussels.

Individuele gespecialiseerde taalcursus voor professionelen

Afhankelijk van de beroepssector waarin u werkt, bereidt het pedagogisch team van LSI, samen met de leerkrachten van onze school LSI u een aangepast programma voor.

Onze leerkrachten onderrichten de benodigde competenties qua taal die volgende beroepssectoren toelaten te communiceren:

 • Medisch
 • Farmaceutisch
 • Bank
 • Europese Unie
 • Overheid, diplomatie, internationale betrekkingen
 • Human resources
 • Administratief en receptie
 • Verkoop en detailhandel
 • Verzekering
 • Juridisch
 • Militair
 • Toerisme
 • Kunst, Mode, design, gastronomie
 • Catering
 • ONG...

U kiest uit onze volgende formules:

 • Receptie: per telefoon of in persoon (jezelf voorstellen, doorverbinden van gesprekken, call screening, boodschappen noteren, bezoekers verwelkomen en informatie verschaffen...)
 • Administratief kantoor (receptie, algemene telefoongesprekken, agenda beheer, organisatie van evenementen...).
 • Algemeen gesproken professionele communicatie (interne en externe communicatie, vergaderen, telefoneren zowel als geschreven memo's en e-mails...).
 • Ontwikkeling en verbetering van algemene of gespecialiseerde professioneel geschreven taal.
 • Gesproken en geschreven communicatieve vaardigheden gerelateerd aan het Hotel- en Restaurantwezen (receptie en klantendienst, prijsopgave, presentatie, menu vertalen en aanpassen...).
 • Verbale en geschreven communicatie voor de HR sector (taalvaardigheden relevant aan
  aanwerving, selectie, evaluatie, toetsen en interviews...)
 • Verkoop en detailhandel communicatie (klantendienst, "selling points", structuur "sales speech", product presentatie, klachten behandeling...)
 • Webcommunicatie (aanpassen, vertalen en corrigeren van teksten op je website. Communicatie op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter...)
 • EU en Europese betrekkingen (instellingen, geschiedenis, cultuur en Europese politiek, vergaderingen, formele en informele discussies in instellingen, crossculturele aspecten...)
 • Zakelijke communicatie (Geavanceerde niveaus B2+)
 • Presentatie vaardigheden (structuur, zich aan een publiek aanpassen en het overtuigen, vragen beantwoorden, het becommentariëren van visuele documenten, crossculturele aspecten...)
 • Het schrijven van verslagen (structuur, stijl en inhoud, bijzonderheden van verschillende soorten verslagen: activiteiten, rekenbladen en boekhoudkundige verslagen...).
 • Evaluatie van het linguïstisch niveau van een of meer werknemers van een afdeling of alle afdelingen van uw bedrijf.
 • Voorbereiding op een sollicitatiegesprek voor kaderleden en directiepersoneel (opstellen van het CV en de motivatiebrief, bijwerken van de informatie voor de professionele sociale netwerken (vb. : Linkedin..), technieken voor presentaties, ...)

 De cursussen in de praktijk

 • Minimum niveau:
  • Algemene taalcursus : beginner tot A2
  • Algemene taalcursus voor professionelen: B1 tot C2
  • Gespecialiseerde taalcursus voor professionelen : B1 tot C2
 •  Duur van de cyclus: u legt zelf het nodige aantal uren vast na de analyse van uw noden met onze pedagogisch verantwoordelijke.
 • De cursus wordt individueel gegeven door een leerkracht, gekwalificeerde in de moedertaal.
 • Cursus aan 1 of 2 personen tegen hetzelfde uurtarief.
 • Tarieven Ex. BTW:
  Talen: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans en Italiaans
  • Beginner tot A2 : van 40 € tot 47 € per uur,
  • B1 tot C2 : van 50 € tot 59 €/uur
  • Gespecialiseerde B1 tot C2 : op aanvraag.
  • Inschrijvingskosten : 22.5 € p.p., lesmateriaal: tussen 20 € en 45 €.
  • Evaluaties van het start- en eindniveau inbegrepen.
 • Verplaatsingskosten van de leerkracht voor cursussen in uw kantoor :
  • 3.40 € / reis + 0.40 €/km indien minder dan 8 km van LSI.
  • 18.40 € /reis + 0.40€/km indien meer dan 8 km van LSI.
 • Snelle planning aangepast aan uw noden.
 • NIEUW ! Leer Engels, Spaans, Duits of Frans met onze e-learning platform.  U oefent de taal uit met de door uw leerkracht gekozen extra online oefeningen en activiteiten:  
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Schrijfvaardiheid
  • Woordenschat en grammatica
  • Spreekvaardigheid

U bent niet alleen op het platform ! Uw leerkracht kan uw werk opvolgen, moedigt u aan en kan u huiswerk sturen

De cursussen worden gegeven

 • In sessies met een minimum duur van 1h30 (90 min.)
 • in ons talencentrum LSI in 1000 Brussel
 • in uw kantoren
 • aan huis
 • per skype (sessies van 30 of 60 minuten)
Ik stuur u mijn aanvraag voor een offerte !


Financiële steun voor taalopleidingen

 • Fonds 4S: Bussels
 • Gewest: het Brussels Gewest stelt aan de KMO's die er gevestigd zijn een partiële terugbetaling voor van de taalopleidingen, gevolgd door hun personeel.www.ecosubsibru.be
 • De taalcheques van Actiris: deze maatregel mikt op het begunstigen van de werkgelegenheid voor de werkzoekenden waarvan de onvoldoende kennis van een taal (Frans, Nederlands, Duits of Engels) een hindernis vormt voor hun aanwerving of de oprichting van hun onderneming. De taalcheque wordt 100% gefinancieerd door ACTIRIS onder de vorm van uren individuele taallessen. Onze school LSI wordt erkend door ACTIRIS voor de taalopleidingen en aanvaardt dus de Taalcheques "Matching". Meer info op de website van Actiris.