Taalopleidingen in bedrijven

Cours de langue en petit groupe chez LSI

 U bent op zoek naar een taalcursus, aangepast aan

 - de behoeften van het bedrijf ?
 - uw planning / beschikbaarheden ?
 - de termijnen voor de opleiding ?
 - uw budget ?

 LSI geeft u raad en organiseert op snelle manier uw   taalopleidingen.

 

Sinds 1974 besteden wij een bijzondere aandacht aan taalopleidingen in bedrijven, vermits dit een groot deel van  onze activiteiten vormt.

U werkt nauw samen met het administratief en pedagogisch team van LSI tijdens de ganse duur van de opleiding.

LSI biedt aan :

 • algemene taalcursussen
 • taalcursussen « op maat »

 

Algemene taalcursussen voor bedrijven

Op basis van onze analyse m.b.t. de taalkennis van uw personeel zou het kunnen dat de grammaticale en lexikale basisregels niet grondig genoeg gekend zijn.  Ons pedagogisch team zal u in dit geval een algemene taalcursus aanraden.

Op basis van onze analyse m.b.t. de taalkennis van uw personeel zou het kunnen dat de grammaticale en lexikale basisregels niet grondig genoeg gekend zijn.  Ons pedagogisch team zal u in dit geval een algemene taalcurus aanraden.

Gespecialiseerde taalcursussen op maat voor bedrijven

In functie van de professionele sector waarin u zit, werkt  LSI  voor u een aangepast  leerpakket uit .   Dit specifiek leerpakket wordt door onze leerkrachten aangeboden in de volgende domeinen :

 • Medisch
 • Farmaceutisch
 • Bank
 • Europese Unie
 • Overheid, diplomatie, internationale betrekkingen
 • Human resources
 • Administratief en receptie
 • Verkoop en detailhandel
 • Verzekering
 • Juridisch
 • Militair
 • Toerisme
 • Kunst, Mode, design, gastronomie
 • Horeca
 • ONG,…


U kiest de formule die het best bij u past:

 • Receptie: per telefoon of in persoon (jezelf voorstellen, doorverbinden van gesprekken, call screening, boodschappen noteren, bezoekers verwelkomen en informatie verschaffen...)
 • Administratief kantoor (receptie, algemene telefoongesprekken, agenda beheer, organisatie van evenementen...)
 • Algemeen gesproken professionele communicatie (interne en externe communicatie, vergaderen, telefoneren zowel als geschreven memo's en e-mails...)
 • Ontwikkeling en verbetering van algemene of gespecialiseerde professioneel geschreven taal.
 • Gesproken en geschreven communicatieve vaardigheden gerelateerd aan het Hotel- en Restaurantwezen (receptie en klantendienst, prijsopgave, presentatie, menu vertalen en aanpassen...)
 • Verbale en geschreven communicatie voor de HR sector (taalvaardigheden relevant aan aanwerving, selectie, evaluatie, toetsen en interviews...)
 • Verkoop en detailhandel communicatie (klantendienst, "selling points", structuur "sales speech", product presentatie, klachten behandeling...)
 • Webcommunicatie (aanpassen, vertalen en corrigeren van teksten op je website. Communicatie op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter...)
 • EU en Europese betrekkingen (instellingen, geschiedenis, cultuur en Europese politiek, vergaderingen, formele en informele discussies in instellingen, crossculturele aspecten...)
 • Zakelijke communicatie (Geavanceerde niveaus B2+)
 • Presentatie vaardigheden (parler en public, structurer un exposé, zich aan een publiek aanpassen en het overtuigen, vragen beantwoorden, het becommentariëren van visuele documenten, crossculturele aspecten...)
 • Het schrijven van verslagen (structuur, stijl en inhoud, bijzonderheden van verschillende soorten verslagen: activiteiten, rekenbladen en boekhoudkundige verslagen...)
 • Evaluatie van het linguïstisch niveau van een of meer werknemers van een afdeling of alle afdelingen van uw bedrijf.

 • Voorbereiding van een recruteringsgesprek voor kaders en managers (opstellen van CV en bijhorende motivatiebrief, het updaten van de info vermeld op social media (Ex. Linkedin, ...), presentatie-technieken,...
 • Intensieve onderdompelings-cursus in het buitenland, bij de inwoner of op hotel.  LSI biedt een brede waaier aan van taalcursussen in het buitenland voor zakenlui :   zakelijke taalcursussen in verschillende landen maar ook engelse taalcursusen voor piloten en verpleegsters/verplegers, italiaanse taalcursussen voor de modewereld en beeldende kunsten, spaanse taalcursussen voor ingenieurs, .....


De groepscursussen in de praktijk

 • Minimum niveau:
  • Algemene taalcursus: beginner.
  • Gespecialiseerde taalcursus: A2 (afhankelijk van de module).
 • Duur van de cyclus: u legt zelf het nodige aantal uren vast na de analyse van uw noden met onze pedagogische verantwoordelijke.
 • De cursus wordt gegeven in een groep van 3 tot 6 personen door een leerkracht, gekwalificeerde in de moedertaal.
 • Tarieven Ex. BTW: 
  • Algemene taalcursus:
   • Talen: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans en Italiaans: van 43 € tot 50 € per uur voor 1 groep van 3 tot 6 personen (niveaus A0 tot A2).  Van 54 € tot 63 €/uur voor 1 groep van 3 tot 6 personen (niveaus B1 tot C2).  
   • Inschrijvingskosten p.p. 22.50 €, lesmateriaal: tussen 20 € en 45 €.
   • Andere talen: van 52 € tot 60 €/uur voor 1 groep van 3 tot 6 personen.
   • Evaluaties van het start- en eindniveau inbegrepen.
  • Gespecialiseerde taalcursus voor professionelen B1-C2: prijs op aanvraag.
  • Verplaatsingskosten van de leerkracht voor cursussen in uw kantoor :
   • 3,40 €/reis + 0.40€/km indien minder dan 8 km van LSI.
   • 18,40 €/reis+ 0.40€/km indien meer dan 8 km van LSI
                                        
 • Snelle planning aangepast aan uw noden.
 • NIEUW ! Verder leren Engels, Spaans, Duits of Frans met onze e-learning platform om de taal uit te oefenen met de door uw leerkracht gekozen extra online oefeningen en activiteiten:
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Schrijfvaardiheid
  • Woordenschat en grammatica
  • Spreekvaardigheid

De groepscursussen worden gegeven

 • In sessies met een minimum duur van 1h30 (90 min.)
  • in ons talencentrum LSI in 1000 Brussel
  • in uw kantoren
 • per skype (sessies van 30 of 60 minuten)

 

De individuele cursussen in de praktijk

 • Minimum niveau:
  • Algemene taalcursus: beginner.
  • Gespecialiseerde taalcursus: A2 (afhankelijk van de module).
 • Duur van de cyclus: u legt zelf het nodige aantal uren vast na de analyse van uw noden met onze pedagogische verantwoordelijke.
 • De individuele lessen wordent door een leerkracht, gekwalificeerde in de moedertaal.
 • Tarieven Ex. BTW: 
  • Algemene taalcursus:
   • Talen: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans en Italiaans: van 40 € tot 47 € per uur voor 1 persoon (niveaus A0 tot A2).  Van 50 € tot 59 €/uur voor 1 persoon (niveaus B1 tot C2).  
   • Inschrijvingskosten p.p. 22.50 €, lesmateriaal: tussen 20 € en 45 €.
   • Andere talen: van 50 € tot 67 €/uur voor 1 persoon
   • Cursus aan 1 of 2 personen tegen hetzelfde uurtarief..
   • Evaluaties van het start- en eindniveau inbegrepen.
  • Gespecialiseerde taalcursus voor professionelen B1-C2: prijs op aanvraag.
  • Verplaatsingskosten van de leerkracht voor cursussen in uw kantoor :
   • 3,40 €/reis + 0.40€/km indien minder dan 8 km van LSI.
   • 18,40 €/reis+ 0.40€/km indien meer dan 8 km van LSI
                                        
 • Snelle planning aangepast aan uw noden.
 • NIEUW ! Verder leren Engels, Spaans, Duits of Frans met onze e-learning platform om de taal uit te oefenen met de door uw leerkracht gekozen extra online oefeningen en activiteiten:
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Schrijfvaardiheid
  • Woordenschat en grammatica
  • Spreekvaardigheid

De individuele cursussen worden gegeven

 • In sessies met een minimum duur van 1h30 (90 min.)
  • in ons talencentrum LSI in 1000 Brussel
  • in uw kantoren
 • per skype (sessies van 30 of 60 minuten)

Ik stuur u mijn aanvraag voor een offerte !

 

Uw actieplan met LSI

Uw beheoften en uw verwachtingen

Wij vinden het zeer belangrijk U persoonlijk te ontmoeten om te begrijpen welke taalopleiding het best aan uw verwachtingen voldoet.  Tijdens onze ontmoeting of telefoongesprek bepalen we samen uw noden en objectieven, we hebben het over deadlines, budgetten en rapporteringen i.v.m. geboekte vooruitgang.

 

Niveautest van de deelnemers

We plannen samen de gesprekken en taaltesten - zowel schriftelijk als mondeling -  voor de toekomstige cursisten.   Onze pedagogische verantwoordelijke of onze leerkrachten komen naar uw bedrijf om de mondelinge testen af te nemen.

Toewijzing in de verschillende groepen

Op basis van het taalniveau van de deelnemers en hun specifieke kenmerken (heterogene of homogene groep, bevoegdheden, functie in het bedrijf, ...), beslist U samen met de pedagogische verantwoordelijke over de beste toewijzing in de verschillende groepen.  Indien individuele cursussen noodzakelijk zouden blijken voor sommige medewerkers, kunnen wij dit ook organiseren.

Beschikbaarheden van de deelnemers

Indien mogelijk bepalen we nu reeds de mogelijke dagen en uren voor de verschillende groepen.  LSI is heel flexibel qua planning zowel voor individuele cursussen als voor groepscursussen in bedrijven.   De data kunnen gewijzigd worden mits een opzeg van 24 u (behalve weekend).

Uitwerking van uw leerprogramma en van de offerte

Op basis van de behaalde resultaten op de taaltest en de analyse van de noden en behoeften van uw bedrijf, werken we een aangepast leerprogramma uit samen met een offerte.

Ik stuur u mijn aanvraag voor een offerte !

 

Financiële steun voor taalopleidingen

 • Fonds 4S
 • Brussels Gewest: het Brussels Gewest stelt aan de KMO's die er gevestigd zijn een partiële terugbetaling voor van de taalopleidingen, gevolgd door hun personeel. http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/home
 • De taalcheques van Actiris: deze maatregel mikt op het begunstigen van de werkgelegenheid voor de werkzoekenden waarvan de onvoldoende kennis van een taal (Frans, Nederlands, Duits of Engels) een hindernis vormt voor hun aanwerving of de oprichting van hun onderneming. De taalcheque wordt 100% gefinancieerd door ACTIRIS onder de vorm van uren individuele taallessen. Onze school LSI wordt erkend door ACTIRIS voor de taalopleidingen en aanvaardt dus de "Taalcheques Matching". De werkzoekende moet de aanvraag indienen bij Actiris alvorens een arbeidscontract te ondertekenen.

 

In functie van de professionele sector waarin u zit, werkt  LSI  voor u een aangepast  leerpakket uit .   Dit specifiek leerpakket wordt door onze leerkrachten aangeboden in de volgende domeinen :