Taalcursussen voor professionals in het bedrijfsleven

 

U bent op zoek naar een taalcursus, aangepast aan

 - de behoeften van het bedrijf ?
 - uw planning / beschikbaarheden ?
 - de termijnen voor de opleiding ?
 - uw budget ?

 LSI geeft u raad en organiseert op snelle manier uw   taalopleidingen.

 

Sinds 1974 besteden wij een bijzondere aandacht aan taalopleidingen in bedrijven, vermits dit een groot deel van  onze activiteiten vormt.

U werkt nauw samen met het administratief en pedagogisch team van LSI tijdens de ganse duur van de opleiding.

LSI biedt aan :

 • algemene taalcursussen
 • taalcursussen « op maat »

 

Algemene taalcursussen voor bedrijven

Op basis van onze analyse m.b.t. de taalkennis van uw personeel zou het kunnen dat de grammaticale en lexikale basisregels niet grondig genoeg gekend zijn.  Ons pedagogisch team zal u in dit geval een algemene taalcursus aanraden.

Op basis van onze analyse m.b.t. de taalkennis van uw personeel zou het kunnen dat de grammaticale en lexikale basisregels niet grondig genoeg gekend zijn.  Ons pedagogisch team zal u in dit geval een algemene taalcurus aanraden.

Gespecialiseerde taalcursussen op maat voor bedrijven

In functie van de professionele sector waarin u zit, werkt  LSI  voor u een aangepast  leerpakket uit .   Dit specifiek leerpakket wordt door onze leerkrachten aangeboden in de volgende domeinen :

 • Medisch
 • Farmaceutisch
 • Bank
 • Europese Unie
 • Overheid, diplomatie, internationale betrekkingen
 • Human resources
 • Administratief en receptie
 • Verkoop en detailhandel
 • Verzekering
 • Juridisch
 • Militair
 • Toerisme
 • Kunst, Mode, design, gastronomie
 • Horeca
 • ONG,…


U kiest de formule die het best bij u past:

 • Receptie: per telefoon of in persoon (jezelf voorstellen, doorverbinden van gesprekken, call screening, boodschappen noteren, bezoekers verwelkomen en informatie verschaffen...)
 • Administratief kantoor (receptie, algemene telefoongesprekken, agenda beheer, organisatie van evenementen...)
 • Algemeen gesproken professionele communicatie (interne en externe communicatie, vergaderen, telefoneren zowel als geschreven memo's en e-mails...)
 • Ontwikkeling en verbetering van algemene of gespecialiseerde professioneel geschreven taal.
 • Gesproken en geschreven communicatieve vaardigheden gerelateerd aan het Hotel- en Restaurantwezen (receptie en klantendienst, prijsopgave, presentatie, menu vertalen en aanpassen...)
 • Verbale en geschreven communicatie voor de HR sector (taalvaardigheden relevant aan aanwerving, selectie, evaluatie, toetsen en interviews...)
 • Verkoop en detailhandel communicatie (klantendienst, "selling points", structuur "sales speech", product presentatie, klachten behandeling...)
 • Webcommunicatie (aanpassen, vertalen en corrigeren van teksten op je website. Communicatie op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter...)
 • EU en Europese betrekkingen (instellingen, geschiedenis, cultuur en Europese politiek, vergaderingen, formele en informele discussies in instellingen, crossculturele aspecten...)
 • Zakelijke communicatie (Geavanceerde niveaus B2+)
 • Presentatie vaardigheden (parler en public, structurer un exposé, zich aan een publiek aanpassen en het overtuigen, vragen beantwoorden, het becommentariëren van visuele documenten, crossculturele aspecten...)
 • Het schrijven van verslagen (structuur, stijl en inhoud, bijzonderheden van verschillende soorten verslagen: activiteiten, rekenbladen en boekhoudkundige verslagen...)
 • Evaluatie van het linguïstisch niveau van een of meer werknemers van een afdeling of alle afdelingen van uw bedrijf.

 • Voorbereiding van een recruteringsgesprek voor kaders en managers (opstellen van CV en bijhorende motivatiebrief, het updaten van de info vermeld op social media (Ex. Linkedin, ...), presentatie-technieken,...
 • Intensieve onderdompelings-cursus in het buitenland, bij de inwoner of op hotel.  LSI biedt een brede waaier aan van taalcursussen in het buitenland voor zakenlui :   zakelijke taalcursussen in verschillende landen maar ook engelse taalcursusen voor piloten en verpleegsters/verplegers, italiaanse taalcursussen voor de modewereld en beeldende kunsten, spaanse taalcursussen voor ingenieurs, .....                                  

De cursussen worden gegeven

 • In sessies met een minimum duur van 1h30 (90 min.)
  • in ons talencentrum LSI in 1000 Brussel
  • in uw kantoren
 • per skype (sessies van 30 of 60 minuten)

 

 Wij verbinden ons ertoe om :

 • binnen 24 uur (1 werkdag) te antwoorden op uw e-mails.
 • na ondertekening van het contract binnen 72 uur (3 werkdagen) contact op te nemen met de leerling of de opleidingsmanager.
 • u na 10 lesuren een evaluatie van de docent door de student en vice versa toe te sturen.
 • u informeren dat er nog maar 5 lesuren over zijn om deze eventueel te verlengen en de continuïteit te waarborgen.
 • u een eindevaluatie van de voortgang en het advies van de docent te geven.
 • u een certificaat van bekwaamheid geven in geval van een overstap naar een hoger niveau.
 • u op het einde of het begin van elke maand het rapport van de vorige maand bezorgen met de gewerkte uren van elke leerling en hun resterende krediet.
 • garanderen u een optimale administratieve opvolging van uw opleiding

         LSI IS UW OPLEIDINGSPARTNER