Leermethode

De Niveaus bij LSI

Bij uw aankomst bij LSI, legt u eerst een geschreven en gesproken test af die toelaat exact uw niveau te bepalen.

LSI heeft zijn standaarden voor de evaluatie afgestemd op de niveaus van het Europees Referentiekader voor Talen .

Cadre de référence européen lien vers document

Bij LSI weten wij dat sommige studenten sneller aanleren dan andere, dus zijn onze cursussen op maat. De leerkrachten en de verantwoordelijke voor de pedagogie overleggen regelmatig teneinde uw vorderingen te evalueren. Een overgang naar een hoger niveau kan bevestigd worden.

 

Onze methodologie

Gedaan met de passieve cursussen. U oefent direct in de praktijk wat u net geleerd heeft.

LSI gebruikt de methode van de communicatie en laat u de verworven competenties in de taal praktisch en efficiënt uitwerken.

Ons objectief: u aanleren te communiceren in alle situaties van het dagelijks leven en in het beroep.

U beoefent de taal tijdens

 • gesprekken in de klas.
 • oefeningen van verbale uitdrukking in kleine groepen, per twee of individueel.
 • oefeningen gebaseerd op audiovisuele steun.

U leert en beleeft de taal zoals deze gesproken wordt met

 • een vlot ritme
 • de verkorte vormen
 • een expressieve intonatie
 • gevarieerde accenten

U assimileert gemakkelijk de nieuwe woordenschat en de grammatica

 • via goed gestructureerde en efficiënte oefeningen op de woordenschat.
 • via praktische oefeningen op de grammatica.
 • via op maat afgeleverde werken voor u opgesteld door uw leerkracht.

U werkt in het bijzijn van uw leerkracht en als autodidact bij LSI of bij u thuis

LSI ontwikkelt een reeks bronnen online. Zonder hiermee de cursus met de leerkracht te vervangen, vormen deze een reële aanvulling bij de opleiding.

 • Voor of na uw cursus kunt u zich voorbereiden op de volgende les; u herhaalt, maakt oefeningen op uitspraak en actief luisteren op ons e-learning platform; dit met de leerkracht of helemaal zelfstandig.
 • U heeft toegang tot de studiezaal en het het lokaal voor zelfstudie in ons LSI taalcentru.
 • U krijgt toegang tot het e-learning platform in de lokalen van LSI of bij u thuis.

U zet uw studie verder na de vorming bij LSI dankzij de raadgevingen een aanbevelingen van uw leerkracht, grijpt u elke opportuniteit u bloot te stellen aan de taal en haar dagelijks te beoefenen.

Het LSI-Team stelt u werktuigen en referenties voor om uw taalopleiding autonoom verder te zetten (software, aanbevolen internet-sites, multi-mediabronnen, het e-learning platform, abonnementen op magazines...)

 

 

Onze leerkrachten

Wij weten dat onze studenten de kwaliteit van een cursus voornamelijk beoordelen op de competenties van de leerkracht. Daarom werken wij bij LSI enkel met de besten.

Al onze leerkrachten zijn:

 • gediplomeerd en gekwalificeerd om te onderrichten in hun moedertaal.
 • gemotiveerd en ervaren.
 • aandachtig en geduldig.

Hun objectieven zijn: 

 • u laten vooruitgang maken en snel het gewenste niveau bereiken
 • u helpen om vertrouwen op te bouwen
 • u een positieve ervaring op het gebied van taalstudie laten beleven
 • een hartelijke en ontspannen sfeer creëren

U zult een leerkracht toegewezen krijgen - geassisteerd door één of twee collega's voor de zeer intensieve stages. U zult niet van leerkracht veranderen in de loop van het programma; dit gebeurt enkel in een geval van overmacht.

Wij maken gebruik van een systeem dat de competenties en de prestaties van onze leerkrachten evalueert.

Meer nog, onze studenten worden uitgenodigd om aan de feedback deel te nemen, hetgeen hen toelaat nog beter aan uw verwachtingen te beantwoorden.

 

 

Recent Materiaal

Boeken, handboeken, gepersonaliseerde fiches,
authentieke documenten en audio

Het pedagogische team van LSI een de leerkrachten zijn constant op zoek naar de recentste pedagogische middelen voor de studie van een taal. Dit alles om u de beste en meest performante methodes op het vlak van audio en video, aangepast aan uw linguïstisch niveau, aan te bieden.

Uw leerkracht en pedagogisch verantwoordelijke van LSI kiezen de methode aangepast aan uw noden. De leerkracht creëert tevens fiches met oefeningen en terminologie op maat voor u.

Het e-learning platform van LSI

Naast het didactisch materiaal op papier beschikt LSI ook over een aantrekkelijk en gestructureerd e-learning platform.

Elke student heeft op elk ogenblik toegang tot zijn persoonlijk dossier.

Dankzij het gepersonaliseerd studieprofiel, opgemaakt door de leerkracht en het pedagogisch team, kan de student:

 • de grammatica en de woordenschat studeren en beoefenen via een gepersonaliseerd parcours en ludieke en efficiënte oefeningen, zowel in situaties as qua uitspraak.
 • testen afleggen om het verkregen niveau te valideren
 • oefenen op het social-learning platform, via de modules, oefeningen en praktijkgerichte situaties , gekozen door de leerkracht van LSI.
 • Interageren met andere studenten op het platform teneinde de motivatie en het collectief leeraspect te motiveren.
 • Het activeren van de mogelijkheden en het optimaliseren van de persoonlijke mogelijkheden de taal aan te leren via oefeningen geïnspireerd door de neurowetenschap.

 

De opvolging van uw vorming

 • Onze raadgever ontvangt U bij uw inschrijving en neemt het initieel interview af. Uw niveau wordt grondig geanalyseerd samen met uw specifieke objectieven.
 • Uw pedagogisch dossier wordt gedetailleerd bijgehouden gedurende de hele formatie.
 • Uw vooruitgang wordt genoteerd en bijgehouden door uw leerkracht wat aan het einde van de vorming toelaat uw uiteindelijke progressie te beoordelen.
 • Uw certificaat Einde Cursus wordt u bezorgd na het beëindigen van het programma en getuigt het bereikte niveau van de taal.